Team Sales - GDPR 25 maj 2018

Den 25 maj träder en ny EU-förordning i kraft som handlar om hantering av personuppgifter i Sverige. Lagen har namnet den allmänna dataskyddsförordningen, men kallas ofta för GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi tar integritetsfrågor på allvar och vi vill alltid vara öppna med hur vi hanterar föreningsmedlemmars personuppgifter. Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar de personuppgifter vi tar in i samband med avtalsskrivning mellan förening och Stadium och när våra webbkunder gör köp av oss.

Här kan ni läsa vår Integritetspolicy.

Här kan ni läsa våra Användarvillkor.